Flytravel24
 

My BOOKING

Ju lutem, i shënoni të dhënat hyrëse në sistem në formularin "Login / MY BOOKING"
Me rëndësi: Agjencitë duhet ta shënojnë emrin përdorues dhe shifrën sekrete
ndërsa klientët email adresën dhe shifrën sekrete.

Hyrja / MY BOOKING:
Agjencionet: Emri juaj përdorues,
Klienti: Emaili Juaj:
Shifra sekrete:
Login
Ju lutem, përdorni Browserin Firefox mbi Version. 3.x ose Internet Explorer mbi 6.x, dhe sigurohuni se JavaScript është aktiv.